-
Visie en werking
 
'De Kindertuin' is een zelfstandig kinderdagverblijf dat onder toezicht staat van Kind & Gezin. Wij hebben 35 plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar oud.
 
Wij stellen ons als doel de kinderen naast de gezinssituatie een veilige, huiselijke omgeving te bieden die uitnodigend is om te spelen, waarin ze zich in veiligheid kunnen ontwikkelen en waarin de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld.
 
Wij kiezen er voor om inclusieve opvang aan te bieden. Dit houdt in dat kinderen met lichamelijke en/of mentale beperkingen bij ons in de groep kunnen worden opgevangen, voor deze begeleiding zijn gediplomeerde opvoeders aanwezig.
 
Binnen onze pedagogische visie gaan wij uit van 4 basisdoelen:
 
Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en optimale ontwikkeling van uw kind.
 
 
We streven een goede communicatie na tussen de ouders en begeleid(st)ers van 'De Kindertuin':
 
Hiervoor maken wij onder meer gebruik van D-Care, speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. Wij noteren steeds wat er hier gebeurd en 's avonds krijgt u van ons een mailtje met daarin alle informatie van de dag.
 
Ook staat er bij het brengen of ophalen van uw kind steeds 'een tasje koffie' voor u klaar. Zo kunnen we de dag even overlopen en blijft u goed op de hoogte van alles wat uw kind meemaakt in 'De Kindertuin'.
 
Ten gepast tijde worden de ouders ook uitgenodigd voor een gesprek bij ons. Hier houden wij u dan op de hoogte van de evolutie die uw zoon of dochter maakt tijdens het verblijf in 'De Kindertuin'. U kunt ook bij ons terecht met vragen omtrent de opvoeding of gesteld gedrag van uw kind.
 
Oudertraining en cursussen:
 
Onder de knop 'activiteiten' vindt u steeds een aantal data waarop wij oudertrainingsavonden organiseren. Hier willen wij u een houvast bieden in de opvoeding van uw kind en u handvaten aanreiken voor bepaalde problemen die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling van uw kind.
 
Ook zult u merken dat we cursussen geven voor babymassage, voedingsadvies en dergelijke.
 
Voor meer informatie mag u steeds contact met ons opnemen, via e-mail of telefonisch. Wij staan u graag te woord.